Memorandumlar

Azərbaycan Sığortaçılar Assosasiyası

Tərəflər fəaliyyətlərinə aid olan sahələrin inkişaf etdirilməsi və bu istiqamətdə ictimai etimadın artırılmasını  birgə əməkdaşlığın əsas məqsədi kimi müəyyən edir. Tərəflər əməkdaşlığın məqsədinə nail olmaq üçün Memarandomda müəyyən edilmiş razılığa əsasən qarşılıqlı fəaliyyət göstərəcəklər.

Azərbaycan Mühasiblər və Risk Peşəkarları Assosasiyası

ARPA və AİKTSA öz səaliyyətləri daxilində fəaliyyət sahələrinə uyğun olaraq qarşılıqlı və faydalı əməkdaşlığa əsaslanan, uzunmüddətli və effektiv əlaqələrin qurulmasına və inkişafına xidmət edən istiqamətdə fəaliyyətlərinin koordinasiya prosedurları baradə razılığıa gəliblər.

Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitu

Tərəflər öz səaliyyətləri daxilində fəaliyyət sahələrinə uyğun olaraq qarşılıqlı və faydalı əməkdaşlığa əsaslanan, uzunmüddətli və effektiv əlaqələrin qurulmasına və inkişafına xidmət edən istiqamətdə fəaliyyətlərinin koordinasiya prosedurları baradə razılığıa gəliblər.

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Bu Memarandum ADNSU və AIKTSA arasında əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq münasibətlərini təmin etməklə Ali məktəbin müəəlim və tələbələrinin İnformasiya texnologiyaları sahəsində birgə tədbirlərin təşkil edilməsinə, Ali məktəbin tələbələrinin bu sahədə bilik və bacarıqlarının davamlı inkişafının təmin edilməsi ilə bağlı layihələrin birgə icrasına yönəlmişdir.